151028 – Helsingör NetAvis – Nilla Nielsen spiller live i Helsingör 30 oktober